PRAKTISK INFORMATION

Det er vores mål, at alle patienter, der behandles i klinikken, får den bedst mulige behandling ved enhver konsultation. 
Det arbejde, vi udfører i klinikken, består i løsning af problemstillinger af såvel medicinsk, kirurgisk som plejemæssig karakter. Vi kan også have akutte patienter. Selv om vi altid bestræber os på, at løse alle kliniske problemer hurtigt og effektivt med høj faglig standard, vil der kunne forekomme ventetid i løbet af en travl arbejdsdag. Vi kan ikke forudsige dette på forhånd - men oftest udlignes den hurtigt.
Husk på at ventetid skyldes, at en anden patient modtager hjælp. Med andre ord leverer vi det, som du forventer af os som den næste patient: en høj grad af fagligt ansvar og behandlingsmæssig kvalitet.

 

Sundhedsstyrelsens tilsyn

Sundhedsstyrelsen har 6. Oktober 2016 foretaget tilsyn af klinikken med følgende konklusion: "Sundhedsstyrelsen har som resultat af inspektionsbesøget fundet, at alle målepunkter var opfyldt ved besøget".
Hele rapporten fra besøget ligger til gennemsyn i klinikkens venteværelse og kan desuden læses her: /Files/Tilsynsrapport 2016 Hudklinikken Horsens.pdf

 

Akkreditering

Klinikken er akkrediteret i august 2018 uden anmærkninger.

 

Handikapforhold

Der er direkte adgang til klinikken fra p-pladsen