PRAKTISK INFORMATION

Det er vores mål, at alle patienter, der behandles i klinikken, skal have den bedst mulige behandling ved enhver konsultation. 
Det kliniske arbejde, som vi udfører i klinikken, består i løsning af problemstillinger af såvel medicinsk, kirurgisk som plejemæssig karakter. Nogle konsultationer bliver korte og enkle mens andre bliver længere og mere komplekse. Vi kan også have akutte patienter. Selv om vi altid bestræber os på, at løse alle kliniske problemer hurtigt og effektivt med høj faglig standard, vil der kunne forekomme ventetid i løbet af en travl arbejdsdag. Vi kan ikke forudsige dette på forhånd - men oftest udlignes den hurtigt.
Husk på at ventetid skyldes, at en anden patient modtager hjælp. Med andre ord leverer vi det, som du forventer af os som den næste patient: en høj grad af fagligt ansvar og behandlingsmæssig kvalitet.

 

Sundhedsstyrelsens tilsyn

Sundhedsstyrelsen har 6. Oktober 2016 foretaget tilsyn af klinikken med følgende konklusion: "Sundhedsstyrelsen har som resultat af inspektionsbesøget fundet, at alle målepunkter var opfyldt ved besøget".
Hele rapporten fra besøget ligger til gennemsyn i klinikkens venteværelse og kan desuden læses her: /Files/Tilsynsrapport 2016 Hudklinikken Horsens.pdf

Handikapforhold

Der er elevator.